IMG_3125 darkblue_

Nyheter fra Notam: Når den brasilianske komponisten Eduardo Reck Miranda den 28. februar får urpremiere på sitt nye verk Corpus Callosum under Peninsula Arts Contemporary Music Festival i Plymouth er det med betydelige norske bidrag fra Anders Vinjar og Ellen Røed. Kammerorkesterverket for 24 musikere er en algoritmisk reorkestrering av 2. sats av Beethovens 7. symfoni. Orkestrasjonen til det nye stykket har blitt avledet fra MR-målinger av Mirandas hjerne mens han lyttet til Beethoven-satsen. Miranda var på Notam i 2014 og fikk hjelp av Anders Vinjar til programmeringen av algoritmene som danner grunnlaget for verket.

Ellen Røed har laget videokunst som skal vises med musikken under urpremieren. Både Vinjar og Røed vil være tilstede på urpremieren. Det norske bidraget ble tilrettelagt av Notam med tilskudd fra Norsk kulturråd.